2018. 11. 29 2018. 11. 29 Pályázat
Cégün a Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), program keretében 395 276 369 Ft. támogatást nyert. Pályázati azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00117

2018. 06. 13 2018.10.27 Társaság részvényeinek átalakítása
A Társaság közgyűlése 2018.04.16 napján elhatározta a Társaság részvényeinek átalakítását dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre.

2015. 04. 23 2014.10.27 Közgyűlési meghívó
Az Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését 2015. Junius 10. 10.00 óra kezdetttel.

Digitális holografikus mikroszkópiával támogatott nagyüzemi skálázható fotofermentációs reaktor és technológia kidolgozása.


A kutatás-fejlesztési projekt a célja egy olyan skálázható fotofermentációs nagyüzemi algatenyésztő technológia kidolgozása és az azt megvalósító reaktor prototípusnak a kifejlesztése, amely rendelkezik egy új, ezen a területen eddig még nem alkalmazott biológiai érzékelővel, amely az algapopuláció élettani paramétereit valós időben képes monitorozni. A fotofermentáció a biotechnológia olyan technológiai folyamata, amely során a tenyésztendő, élő, fototróf mikroorganizmusok (jellemzően algák) szaporodása kontrollált, steril körülmények között történik. A projekt folyamán egy új, digitális holografikus mikroszkóp technológián alapuló mikrobiológiai mérőberendezéssel kiegészített skálázható fotofermentációs berendezést, és az erre épülő optimalizációs technológiát dolgozunk ki.

A mérőberendezéssel az átfolyó folyadékmintában lévő objektumoknak (algák, mikroorganizmusok) hologramját rögzítjük, majd a rögzített információ alapján digitálisan rekonstruálni tudjuk azokat, bárhol legyenek is a vizsgált térfogatban. A kifejlesztendő berendezés és a hozzá tartozó technológia nagyságrendekkel (300x) nagyobb térfogat átvizsgálását teszi lehetővé, mint azt a hagyományos fénymikroszkóp technológiák lehetővé teszik. A számítástechnika fejlődésének, különösen a párhuzamos számítási módszerek elterjedésének köszönhetően a hologramokat digitálisan rekonstruáló algoritmusok annyira felgyorsultak, hogy a hologramok közel élőidőben kiértékelhetővé váltak. A detektált és rekonstruált objektumokat a berendezés egy korábban rögzített adatbázis alapján, azok morfológiai jellemzői, színük, esetleg fluoreszcens jelük, méretük alapján osztályozza. Így képes algák (férgek, illetve egyéb vízben úszó objektumok) osztályozására, és egy nagy sebességű, morfológiai (képi) leírást is alkalmazó mikrobiológiai mérőrendszer megvalósítására.


  • Kedvezményezett neve: Interinn Energy Holding Zrt.
  • A projekt megvalósulásának helyszíne: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
  • A projekt összköltsége: 852 797 281 Ft
  • A támogatás összege: 395 276 369 Ft
  • A támogatás mértéke: 46,35%
  • A projekt megvalósításának időtartama: 2018.12.01 – 2021.11.30.

  • Címlap | Rólunk | Megoldások | Termékek | Hírek | Kapcsolat
    Copyright © Interinn Energy Holding Nyrt. 2012