2018. 11. 29 2018. 11. 29 Pályázat
Cégün a Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), program keretében 395 276 369 Ft. támogatást nyert. Pályázati azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00117

2018. 06. 13 2018.10.27 Társaság részvényeinek átalakítása
A Társaság közgyűlése 2018.04.16 napján elhatározta a Társaság részvényeinek átalakítását dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre.

2015. 04. 23 2014.10.27 Közgyűlési meghívó
Az Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését 2015. Junius 10. 10.00 óra kezdetttel.

Az Interinn tevékenysége

Tevékenységünk készülékek, célspecifikus berendezések, szerelősorok, tesztelő berendezések tervezése és gyártása. Projektjeink a specifikálási, tervezési fázistól, a berendezés gyártásáig, beüzemeléséig terjed.

A mechanikai tervezést 3D CAD/CAM rendszerrel végezzük. A tervezés során szigorúan követjük a szilárdtest modellezési paradigmát.

Az elektronikai tervezési, fejlesztési folyamatok során az EN 61082-1:2015 szabványokat a munkafolyamatainkban figyelembe vesszük, ezzel garantálva a megbízható végeredmény A részben átalakuló, kibővülő és részben újonnan létrejövő megújuló energiaipar és zöldgazdaság komoly lehetőségeket hordoz magában, ebben kíván az Interinn is részt venni. Az Interinn célja, hogy meghatározó kutatás-fejlesztési inkubátorrá váljon Magyarországon, ahol tevékenysége: elsősorban energetikai fejlesztések támogatása, azokba való befektetés, azok inkubálása, és ez alapján a fejlesztések piaci bevezetése és elterjesztése. Az Interinn fókusz területei: ingatlan energia felhasználási hatékonyság növelése okos mérés okos város alkalmazások otthon automatizálás energia felhasználás tudatosság növelése és ezek megvalósítását támogató cloud computing szolgáltatások. Az Interinn a magyarországi fejlesztések támogatása, azok életképességének bizonyítása után a következő lépésben ezen fejlesztések külföldi értékesítésére fókuszál majd, és ezáltal jelentős értéknövekedést kíván elérni. A külföldi megjelenést és értékesítést két irányba tervezi a Társaság: egyfelől a közép-kelet európai régióba; másfelől Magyarországnál fejletlenebb azonban gyorsan növekvő nagy gazdasági potenciállal bíró régiókba.

Miért ezek az Interinn célpiacai?

Ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületekben kerül felhasználásra, amelynek kb 60%-a a fűtés és hűtés. Becslések szerint a megközelítőleg 4,3 millió lakást kitevő ingatlanállomány 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, és ez az arány a középületek esetében is hasonló. Ebből adódóan az épületenergetikai programok jelentik a legnagyobb primerenergia megtakarítási lehetőséget 2030-ig. Az intelligens mérés lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy optimalizálják energiafogyasztásukat, ezáltal együttműködő partnerré válnak a fogyasztó oldali igények szabályozásában, így növelve a rendszer rugalmasságát, csökkentve a tárolás iránti, valamint az erőművek visszaterhelése iránti igényt. Az intelligens mérés bevezetésével lehetőség nyílik új üzleti modellek bevezetésére is, pl. előre-fizetett mérő, amely az elérhető egyenleg alapján teszi lehetővé a fogyasztást, és az egyenleg elfogyása után elzárja vagy minimalizálja a közmű szolgáltatás elérését, mindaddig amíg az egyenleg feltöltésre nem kerül. Az intelligens átviteli- és elosztóhálózat lehetővé teszi intelligens hálózati körzetek kialakítását (helyi energiatermelők és fogyasztók). Az intelligens mérők, és az intelligens hálózati körzetek kialakulása jelentősen kihat az okos városok kialakulására is, ahol a közlekedési, fűtési-hűtési, világítási, víz, stb. hálózatok összekapcsolódnak, felügyeletük és irányításuk helyi és országos szinten is hatékonyabbá és tervezhetőbbé válik. Jelenleg a fogyasztókhoz kevés információ jut el saját fogyasztási szokásaikról, illetve az energiatermelés külső hatásairól. A környezettudatos fogyasztók igénylik a takarékosságra ösztönző, a takarékosságot jutalmazó szolgáltatás csomagokat, és a fogyasztásukat érintő információkat. Mindezen fejlesztések jelentős részben függnek informatikai fejlesztésektől is, ahol a jelentős adat mennyiség miatt komoly méretű és folyamatosan növekvő számítási és tárolási kapacitásra lesz szükség. Ennek leghatékonyabb és a környezetre legkevésbé káros megoldása a felhő alapú számítási rendszerek, a különálló, szigetszerű, ezáltal duplikált és jelentős felesleges kapacitást felhalmozó rendszerek helyett.

Az Interinn stratégiája

Az Interinn a fent megjelölt célpiacokon közép- és hosszú távú befektetéseket hajt végre korai, induló és fejlődő/terjeszkedő életciklusban lévő, jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokban. A Társaság elsősorban innovatív tevékenységet végző vagy innovatív termékek előállítását célul kitűző start-up céMa a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületekben kerül felhasználásra, amelynek kb 60%-a a fűtés és hűtés. Becslések szerint a megközelítőleg 4,3 millió lakást kitevő ingatlanállomány 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, és ez az arány a középületek esetében is hasonló. Ebből adódóan az épületenergetikai programok jelentik a legnagyobb primerenergia megtakarítási lehetőséget 2030-ig. Az intelligens mérés lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy optimalizálják energiafogyasztásukat, ezáltal együttműködő partnerré válnak a fogyasztó oldali igények szabályozásában, így növelve a rendszer rugalmasságát, csökkentve a tárolás iránti, valamint az erőművek visszaterhelése iránti igényt. Az intelligens mérés bevezetésével lehetőség nyílik új üzleti modellek bevezetésére is, pl. előre-fizetett mérő, amely az elérhető egyenleg alapján teszi lehetővé a fogyasztást, és az egyenleg elfogyása után elzárja vagy minimalizálja a közmű szolgáltatás elérését, mindaddig amíg az egyenleg feltöltésre nem kerül. Az intelligens átviteli- és elosztóhálózat lehetővé teszi intelligens hálózati körzetek kialakítását (helyi energiatermelők és fogyasztók). Az intelligens mérők, és az intelligens hálózati körzetek kialakulása jelentősen kihat az okos városok kialakulására is, ahol a közlekedési, fűtési-hűtési, világítási, víz, stb. hálózatok összekapcsolódnak, felügyeletük és irányításuk helyi és országos szinten is hatékonyabbá és tervezhetőbbé válik. Jelenleg a fogyasztókhoz kevés információ jut el saját fogyasztási szokásaikról, illetve az energiatermelés külső hatásairól. A környezettudatos fogyasztók igénylik a takarékosságra ösztönző, a takarékosságot jutalmazó szolgáltatás csomagokat, és a fogyasztásukat érintő információkat. Mindezen fejlesztések jelentős részben függnek informatikai fejlesztésektől is, ahol a jelentős adat mennyiség miatt komoly méretű és folyamatosan növekvő számítási és tárolási kapacitásra lesz szükség. Ennek leghatékonyabb és a környezetre legkevésbé káros megoldása a felhő alapú számítási rendszerek, a különálló, szigetszerű, ezáltal duplikált és jelentős felesleges kapacitást felhalmozó rendszerek helyett. gekbe, kisvállalkozásokba történő részesedés szerzésre, majd ezen vállalkozások fejlesztésére fókuszál. A főbb szempontok az Interinn befektetéseinek kedvezményezettjei kiválasztásánál: a a Társaság elsősorban magyarországi székhellyel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokba fektet be, de ez nem zárja ki a befektetést és tulajdonszerzést a közép-európai régió egyéb országaiban tevékenykedő vállalkozásokban, b lényeges szempont, hogy az adott fejlesztés, termék vagy szolgáltatás mennyire innovatív és jövőbemutató, milyen fejlettségi stádiumban van és még mennyi további fejlesztés szükséges ahhoz hogy értékesíthető legyen, mekkora a potenciális piaca Magyarországon és/vagy külföldön c A Társaság adott esetben egyéni fejlesztők munkáját is képes támogatni, azokba invesztálni, ezen esetekben az adott projektre új, közös céget hoznak létre a felek. Az Interinn nem fektet be olyan vállalkozásokba,
 • i amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • ii amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • ii amelyről bebizonyosodik, hogy a befektetést megelőző átvilágítás során valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • iii amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, mely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el.

  Az Interinn saját döntése szerint szerez meghatározó, többségi vagy kisebbségi részesedést egy célvállalatban. Meghatározó vagy többségi részesedés szerzése esetén az általa biztosított (vagy az adott céghez megkeresett) szakértő menedzsment erősíti a befektetés biztonságát, s csökkenti a Társaság kockázatát.

  Az Interinn az inkubációs modellből adódóan azon cégek esetében ahol részesedést szerez, vagy amely létrehozását megalapozza, támogatja a működtetést is, pénzügyi (könyvelés, adózás, stb.), jogi és marketing vonalon, valamint ahol lehet az értékesítésben való részvétellel is.

  Ezen működési támogatás részeként a Társaság tervezi, hogy maga létrehoz egy egy un. co-working irodát vagy részt vesz egyben. Ezáltal megteremti az inkubált cégek működési alapjait, és ugyanakkor elősegíti az egyes támogatott cégek közötti együttműködést és kihasználja az ebből származó előnyöket.

  Ugyanezen elven, de nagyobb ipari méretben is tervezi a Társaság, hogy a jövőben inkubációs tevékenység részeként részt vesz ipari parkok és K+F központok létrehozásában.

 • Az Interinn üzleti modellje

  Az Interinn saját szakmai elemzése révén választja ki azon projekteket, fejlesztéseket amelyekbe tőkét fektet, majd működtetési és/vagy szakmai inkubációval és partnerkapcsolatokkal segíti a fejlesztés megvalósulását, tesztelését. Az életképesség bizonyítása után az Interinn maga értékesíti licenszelés formájában vagy saját szolgáltatásként a létrejött terméket, vagy pedig értékesíti azt. Az így keletkezett bevételt a Társaság újra befekteti új projektekbe. Az Interinn a szakmai inkubáció adott pontján minden fejlesztést külön erre a célra létrehozott projekt cégbe helyez ki ezáltal lehetővé teszi, hogy az adott projektre külön egyedi finanszírozás és/vagy tőke bevonás valósuljon meg, illetve megteremti az alapját a későbbi (cég)értékesítésnek is. Ugyanakkor ezáltal biztosítható az innovátorok (egyedi fejlesztő vagy fejlesztői csoport) érdekeltsége és hosszú távú elkötelezettsége is.

  Címlap | Rólunk | Megoldások | Termékek | Hírek | Kapcsolat
  Copyright © Interinn Energy Holding Nyrt. 2012