2018. 11. 29 2018. 11. 29 Pályázat
Cégün a Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), program keretében 395 276 369 Ft. támogatást nyert. Pályázati azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00117

2018. 06. 13 2018.10.27 Társaság részvényeinek átalakítása
A Társaság közgyűlése 2018.04.16 napján elhatározta a Társaság részvényeinek átalakítását dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre.

2015. 04. 23 2014.10.27 Közgyűlési meghívó
Az Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését 2015. Junius 10. 10.00 óra kezdetttel.

Magyarország energia stratégiája

Az Interinn tevékenysége összhangan van Magyaország energia stratégiájával. A 2030-ig szóló, de 2050-ig kitekintést nyújtó Nemzeti Energiastratégia egyes főbb pontjai:

 

Az Energiastratégia a hosszú távú szempontokat mérlegelve az alábbiak szerint optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság mint elsődleges célok együttes érvényesülését:

 

a) Az ellátás biztonsága érdekében törekedni kell a kiegyensúlyozott energiaforrás és fogyasztás struktúra elérésére és megőrzésére, figyelembe véve a magyar társadalom jólétére, illetve a gazdaságra gyakorolt hatásokat. Ehhez biztosítani kell az energiatakarékosság és az energiahatékonyság prioritásként való kezelését, a hazai források részarányának fenntartását és lehetőség szerinti növelését, az energiahordozó beszerzési útvonalak és források diverzifikálását, az energiahordozó-szerkezetnek és a biztonsági készleteknek az ellátás biztonsága szempontjából történő optimális kialakítását, valamint a regionális infrastruktúra platform létrehozását elősegítő infrastruktúra-fejlesztést és szabályozói környezet létrehozását.

b) A fenntartható energiagazdálkodásnak meg kell teremtenie a társadalmi és gazdasági dimenziók, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi és klímapolitikai követelmények közötti összhangot, figyelembe véve a magyar társadalom jólétére, a gazdaságra, az ellátásbiztonságra és a versenyképességre gyakorolt hatásokat. A megvalósítás érdekében mérsékelni kell a fajlagos energiafogyasztást, javítani kell az energiahatékonyságot, és szükséges ösztönözni az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaellátási és -felhasználási technológiák, az intelligens hálózatok és mérők elterjedését. Kiemelten kell támogatni a hazai innovációt, valamint a többcélú, fenntartható erdőgazdálkodást. A környezettudatos társadalom kialakítása érdekében széleskörű szemléletformálási programokat kell indítani.

c) A gazdaság hosszú távú versenyképességét elő kell segíteni az Európai Unió egységes belső energiapiacába történő integrálódással, a vonzó befektetői környezet biztosításával, a lokális adottságok kihasználásával, és a hazai készletek és erőforrások megfelelő kezelésével. Ezzel egyidejűleg figyelembe kell venni a fentiek magyar társadalom jólétére, a fenntarthatóságra és az ellátásbiztonságra gyakorolt hatásait. Kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő képzési, ipari és innovációs tudásbázis kiépítésére, különös tekintettel a megújuló energiaforrások hasznosításához és az energiahatékonyság javításához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységekre.”A Nemzeti Energiastratégia letölthető itt: {link külső webhelyre} 


Címlap | Rólunk | Megoldások | Termékek | Hírek | Kapcsolat
Copyright © Interinn Energy Holding Nyrt. 2012